Certificacions

PORC-CAMB-Solucions innovadores de reducció de contaminació ambiental per a
millorar el benestar animal en granges de porcí

Certificats de Benestar Animal a les granges

Certificats de Benestar Animal a l’escorxador

Certificació en Benestar Animal Welfair™ homologada per IRTA
i NEIKER basada en els referencials Europeus Welfare Quality i
AWIN®”