Procés

 1. Els nostres pinsos.

  Els pinsos que abasteixen totes les granges d’Explotacions Artigas són fabricats al municipi de Camós, al Pla de l’Estany, sota la mateixa marca.

  A partir d’un sistema de traçabilitat propi, coneixem l’origen de les matèries de cada lot de pinso i la seva composició, i també la sitja de destí, cosa que fa possible disposar d’un menú a la carta per a cada nau.

  L’alimentació és una part fonamental de tot el procés productiu del bestiar. Una bona dieta no consisteix a forçar el creixement, sinó a aprofitar moment a moment les característiques genètiques de l’animal, cosa que es pot portar a terme gràcies a la supervisió constant de tots els processos implicats en l’alimentació.

  En la formulació dels pinsos es busca l’equilibri entre els greixos vegetals aportats pels cereals nobles (moresc, ordi i blat) i les proteïnes de la soja i del pèsol, la qual cosa determinarà una millor qualitat de la canal a l’escorxador i, lògicament, al producte final.

 2. Les nostres granjes.

  Explotacions Artigas té com a objectiu adaptar-se constantment a les demandes del consumidor. Amb aquest propòsit li cal comptar amb un volum important de recursos humans, de tècnics i de material. Dia a dia, Explotacions Artigas desenvolupa tots els seus mitjans —genètica, granges, controls tècnics i de laboratori, seguiments veterinaris, compliment de normatives comunitàries en benestar animal i dieta adaptada— en l’assoliment de la fita que s’ha marcat.

  En el porcí, es comença amb la selecció de les mares. Aquesta recerca ve determinada per les característiques productives i reproductives de la truja, i després es busquen els mascles més adients per tal d’arribar a una millor qualitat de carn. D’aquí, en surten els garrins que són engreixats a les granges que posseeix Explotacions Artigas , situades majoritàriament al Pla del Estany i a l’Empordà.

  En el boví, la selecció comença amb la tria dels vedells, sempre de raça Simental, Blau Belga o Frisó. El període de lactància s’ajusta en funció del seu pes y es complementa amb un pinso d’iniciació. El creixement i l’engreix es porta a terme mitjançant dietes adaptades a cada raça.

  Tots aquests processos tenen lloc sota la supervisió del personal d’Explotacions Artigas. Veterinaris i grangers desenvolupen el seu treball amb l’objectiu que els animals aconsegueixin el pes òptim a l’edat adequada per al seu sacrifici, en funció de la demanda que sol·licita el client a l’escorxador.

 3. L’escorxador.

  A l’escorxador, cada dia tenim una programació prèvia de tots els animals que entren a les nostres instal.lacions per tal de garantir un millor seguiment de la traçabilitat. Una vegada entren els animals, realitzem la comprovació del seu estat i de la documentació que els acompanya.

  Sacrifiquem a la setmana aproximadament uns 5.500 caps de porcí (un 10  dels quals són Porc Duroc 85%), 600 caps de boví i uns 120 caps de vaquí. Seguim el sistema de classificació SEUROP.

  A l’escorxador de porcí treballem amb lots diaris i, pel que fa al Porc Q i el Porc Q negre, generem etiquetes individuals per a les peces nobles.

  Pel que fa al boví i al vaquí, relacionem el cròtal de l’animal amb el DIB que l’acompanya i, a partir d’aquí, identifiquem la canal amb un total de 8 etiquetes que permeten garantir el seguiment de la traçabilitat.

 4. L’especejament.

  Adjunt a l’escorxador de porcí, hi tenim la sala de desfer on treballem l’escorxat tradicional en línia contínua.

  Annex a l’escorxador de boví, hi tenim una sala d’especejament i d’envasat amb una capacitat que abasta els 100 caps diaris.

  El procés de quartejat i d’especejament comença després de refredar la canal durant 24 hores. Es quartegen i es desfan les mitges canals i, posteriorment, es poleixen les peces, s’envasen al buit i s’etiqueten.

  En cada procés de manipulació de qualsevol part o peça de l’animal es creen noves etiquetes depenent del lloc de treball i del destí de la peça.

  Cada nova etiqueta genera informació mitjançant codi de barres, la qual es va emmagatzemant informàticament.

  Facilitem als nostres clients la possibilitat de canviar la forma del desfet de la peça i el seu envasat segons les seves especificacions tècniques.

 5. Els filetejats i elaborats.

  A Artigas tenim un format específic per a cada client, des de safates de 250 g fins a safates de 2.5 kg, on hi s’hi poden trobar les nostres millors carns.

  Som professionals de la col·locació de la carn a les nostres safates, ja que la imatge d’un producte ben acabat és molt important en una venda de servei lliure.