Nosaltres

Tradició
i herència familiar.

Artigas, una empresa familiar dedicada al sector carni especialitzada en porcí i boví, i la seva comercialització en canals, quarts, peces tècniques al buit (retràctil), filetejat en safates termosegellades amb atmosfera controlada i elaborats frescos.

A Artigas hem heretat dels nostres antecessors el més absolut respecte pel treball ben fet i per l’afany de superació. Per aquest motiu, dia a dia, intentem millorar els nostres productes amb una cura especial de tots els detalls per garantir la màxima qualitat, a més d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients per mitjà de sistemes de treball personalitzats.

Els orígens

L’any 1957 Esteve Artigas i Dolors Bustins van començar la integració de granges de porcí i de boví per arribar a una producció actual de 110.000 caps de porc i de vedella.

El 1962, per a un major control de l’alimentació dels animals, va fundar la fàbrica de pinsos i l’any 1983, per completar la cadena des de la granja fins al mercat, va posar en funcionament un escorxador que assegurés la continuïtat del procés i l’obtenció d’una bona qualitat de carn.

Artigas va néixer l’any 1983 de la compra d’un escorxador inactiu per part de la família Artigas Bustins, productors de bestiar boví i porcí a la comarca del Pla de l’Estany (Girona).

Filosofia empresarial

La nostra política de qualitat.

A Artigas treballem per garantir la millor qualitat en els nostres productes. Es mantenen els estàndards higiènics més elevats per assegurar que els nostres clients reben aliments sans i innocus en compliment de la legislació vigent. Per això tenim contractats els serveis d’un laboratori extern que analitza els productes abans de la seva comercialització.

També es promou la participació i el compromís de tot el personal per mantenir aquest sistema, tot realitzant plans de formació i de comunicació específics.

Filosofia empresarial

El medi ambient.

Complir amb la legislació i la normativa ambiental vigent i, sempre que sigui possible, contemplar i avançar-se a les futures normatives.

Procurar no malgastar recursos naturals, portar a terme un programa de formació contínua, integrat dins dels programes de formació de tota l’empresa, encaminat a incrementar la sensibilització dels treballadors envers el medi ambient.

Filosofia empresarial

La prevenció de riscos.

Reconeixem la importància de la prevenció com a una de les prioritats dins l’empresa. Es vetlla i garanteix la seguretat i la salut dels treballadors així com la millora contínua de les seves condicions de treball.

Per aquest motiu es compleix la legislació vigent, s’assignen i es disposen els recursos necessaris, es dona participació activa a tots els treballadors, es facilita informació i formació inicial i continuada i s’integra els nostres clients, proveïdors, subcontractistes i visitants en la gestió de la prevenció.

Artigas Alimentària està col·laborant en el projecte Q-PORK de R+D amb la Comunitat RIS3CATd’alimentació INNOAPAT

L’objectiu d’aquesta part del projecte és avançar en els coneixements de noves solucions tecnològiques per desenvolupar un sistema nou de classificació de canals a nivell d’escorxador que permeti separar aquelles canals que no tenen presència d’olor sexual. Aquesta classificació permetria assegurar una millor qualitat sensorial de la carn procedent de porcs mascles sencers, cosa que permetria a l’empresa ser més competitiva. I a més, per aquelles canals amb olor sexual, proporcionaria a l’empresa noves eines per prendre decisions en relació a poder-les enviar al mercat que resulti més beneficiós o menys problemàtic. Al mateix temps, aquesta informació proporcionarà eines per avaluar els seus proveïdors i establir un sistema de categorització dels mateixos en relació als nivells d’olor sexual. Per tal d’avançar en els coneixements cal que (i) es desenvolupin els protocols per un nou sistema de classificació de les canals en funció de l’olor sexual adequat a la velocitat de sacrifici de l’empresa (és a dir, on-line), i (ii) es desenvolupi un sistema de marcatge/identificació de les canals que permeti classificar-les físicament segons els nivells d’olor sexual de manera que faciliti la comercialització de cada categoria.


Més informació

Fragment del programa Menjar bé a casa nostra de 8tv on es presenta Artigas Alimentària.

La logística

Comptem amb una flota de camions frigorífics de diverses capacitats que ens permet fer una amplia distribució directe a diferents punts d’Espanya.

També comptem amb una flota a part de camions frigorífics, amb els que treballem conjuntament per tal de tansportar a Europa.

A més, estem ubicats estratègicament, de manera que per alguns dels nostres clients, els és molt fàcil venir directament a efectuar la recollida dels nostres productes.

Mapa de situació