Nosaltres

Tradició
i herència familiar.

Artigas, una empresa familiar dedicada al sector carni especialitzada en porcí i boví, i la seva comercialització en canals, quarts, peces tècniques al buit (retràctil), filetejat en safates termosegellades amb atmosfera controlada i elaborats frescos.

A Artigas hem heretat dels nostres antecessors el més absolut respecte pel treball ben fet i per l’afany de superació. Per aquest motiu, dia a dia, intentem millorar els nostres productes amb una cura especial de tots els detalls per garantir la màxima qualitat, a més d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients per mitjà de sistemes de treball personalitzats.

Els orígens

L’any 1957 Esteve Artigas i Dolors Bustins van començar la integració de granges de porcí i de boví per arribar a una producció actual de 110.000 caps de porc i de vedella.

El 1962, per a un major control de l’alimentació dels animals, va fundar la fàbrica de pinsos i l’any 1983, per completar la cadena des de la granja fins al mercat, va posar en funcionament un escorxador que assegurés la continuïtat del procés i l’obtenció d’una bona qualitat de carn.

Artigas va néixer l’any 1983 de la compra d’un escorxador inactiu per part de la família Artigas Bustins, productors de bestiar boví i porcí a la comarca del Pla de l’Estany (Girona).

Filosofia empresarial

La nostra política de qualitat.

A Artigas treballem per garantir la millor qualitat en els nostres productes. Es mantenen els estàndards higiènics més elevats per assegurar que els nostres clients reben aliments sans i innocus en compliment de la legislació vigent. Per això tenim contractats els serveis d’un laboratori extern que analitza els productes abans de la seva comercialització.

També es promou la participació i el compromís de tot el personal per mantenir aquest sistema, tot realitzant plans de formació i de comunicació específics.

Filosofia empresarial

El medi ambient.

Complir amb la legislació i la normativa ambiental vigent i, sempre que sigui possible, contemplar i avançar-se a les futures normatives.

Procurar no malgastar recursos naturals, portar a terme un programa de formació contínua, integrat dins dels programes de formació de tota l’empresa, encaminat a incrementar la sensibilització dels treballadors envers el medi ambient.

Filosofia empresarial

La prevenció de riscos.

Reconeixem la importància de la prevenció com a una de les prioritats dins l’empresa. Es vetlla i garanteix la seguretat i la salut dels treballadors així com la millora contínua de les seves condicions de treball.

Per aquest motiu es compleix la legislació vigent, s’assignen i es disposen els recursos necessaris, es dona participació activa a tots els treballadors, es facilita informació i formació inicial i continuada i s’integra els nostres clients, proveïdors, subcontractistes i visitants en la gestió de la prevenció.

Fragment del programa Menjar bé a casa nostra de 8tv on es presenta Artigas Alimentària.

Artigas Alimentària està col·laborant en el projecte Q-PORK de R+D amb la Comunitat RIS3CAT d’alimentació INNOAPAT.


Més informació

La logística

Comptem amb una flota de camions frigorífics de diverses capacitats que ens permet fer una amplia distribució directe a diferents punts d’Espanya.

També comptem amb una flota a part de camions frigorífics, amb els que treballem conjuntament per tal de tansportar a Europa.

A més, estem ubicats estratègicament, de manera que per alguns dels nostres clients, els és molt fàcil venir directament a efectuar la recollida dels nostres productes.

Mapa de situació